Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia Czas udostępnienia
43 Zarządzenie Nr 93 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku do pracy przy monitorach ekranowych dla funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 23.11.2018 28.11.2018
42 Zarządzenie Nr 91 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powoływania doraźnej komisji do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach służbowych i stanowiskach pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 21.11.2018 28.11.2018
41 Zarządzenie Nr 90 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Październik 21.11.2018 28.11.2018
40 Zarządzenie Nr 89 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 21.11.2018 28.11.2018
39 Zarządzenie Nr 88 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie sposobu reagowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym Październik 13.11.2018 28.11.2018
38 Decyzja Nr 217 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 r. dni wolnych od służby i pracy w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 05.11.2018 06.11.2018
37 Decyzja Nr 206 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ocen bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na 2019 r. Wrzesień 05.11.2018 06.11.2018
36 Zarządzenie Nr 77 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie oficerów w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wrzesień 01.10.2018 05.10.2018
35 Decyzja Nr 178 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 sierpnia 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie umarzania odsetek przysługujących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od zalegle opłaconych należności z tytułu umów cywilnoprawnych Sierpień 01.10.2018 05.10.2018
34 Zarządzenie Nr 60 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 07.09.2018 05.10.2018
33 Zarządzenie Nr 58 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 07.09.2018 05.10.2018
32 Zarządzenie Nr 53 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 23.07.2018 25.07.2018
31 Zarządzenie Nr 52 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych Czerwiec 23.07.2018 25.07.2018
30 Decyzja Nr 121 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie Czerwiec 27.06.2018 02.07.2018
29 Decyzja Nr 120 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach osobowych Czerwiec 27.06.2018 02.07.2018
28 Zarządzenie Nr 51 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do realizacji zadań wynikających ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych Maj 27.06.2018 02.07.2018
27 Zarządzenie Nr 48 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie pieczęci oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maj 27.06.2018 02.07.2018
26 Decyzja Nr 104 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sposobu reagowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym Maj 21.06.2018 22.06.2018
25 Zarządzenie Nr 47 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych Maj 21.06.2018 22.06.2018
24 Zarządzenie Nr 46 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania zajęcia zarobkowego poza służbą albo pracą w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maj 21.06.2018 22.06.2018
23 Zarządzenie Nr 41 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przebywających na zwolnieniu lekarskim Maj 21.06.2018 22.06.2018
22 Zarządzenie Nr 40 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 19.06.2018 21.06.2018
21 Decyzja Nr 92 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zastępców pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 19.06.2018 21.06.2018
20 Decyzja Nr 87 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach osobowych Kwiecień 19.06.2018 21.06.2018
19 Zarządzenie Nr 39 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień Publicznych Kwiecień 19.06.2018 21.06.2018
18 Zarządzenie Nr 35 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 18.06.2018 19.06.2018
17 Zarządzenie Nr 34 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 18.06.2018 19.06.2018
16 Zarządzenie nr 32 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Ewidencji Ekspertów Opiniujących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz określenia warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do tej ewidencji Marzec 04.04.2018 10.04.2018
15 Zarządzenie nr 31 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 04.04.2018 10.04.2018
14 Decyzja nr 59 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie Marzec 27.03.2018 28.03.2018
13 Decyzja nr 54 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach osobowych Marzec 27.03.2018 28.03.2018
12 Zarządzenie nr 30 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych Marzec 27.03.2018 28.03.2018
11 Zarządzenie Nr 24 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Luty 09.03.2018 16.03.2018
10 Zarządzenie Nr 21 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu Kancelarii Tajnej Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 05.03.2018 06.03.2018
9 Zarządzenie Nr 18 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 21.02.2018 06.03.2018
8 Zarządzenie Nr 15 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 20.02.2018 21.02.2018
7 Decyzja Nr 26 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy Luty 20.02.2018 21.02.2018
6 Decyzja Nr 12 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 12.02.2018 13.02.2018
5 Decyzja Nr 11 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Biura Finansów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach wypłaty świadczeń i należności pieniężnych Styczeń 12.02.2018 13.02.2018
4 Decyzja Nr 6 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie Styczeń 12.02.2018 13.02.2018
3 Zarządzenie Nr 6 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 29.01.2018 30.01.2018
2 Zarządzenie Nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 29.01.2018 30.01.2018
1 Decyzja Nr 3 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zastępców pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 29.01.2018 30.01.2018