Informacje o dzienniku
Rocznik
2018
Pozycja
10
Data ogłoszenia
05.03.2018
Czas udostępnienia
06.03.2018
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
05.03.2018
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2018/10 Ogłoszony: 05.03.2018 Zarządzenie Nr 21 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu Kancelarii Tajnej Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego