Informacje o dzienniku
Rocznik
2018
Pozycja
11
Data ogłoszenia
09.03.2018
Czas udostępnienia
16.03.2018
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
09.03.2018
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2018/11 Ogłoszony: 09.03.2018 Zarządzenie Nr 24 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pliki do pobrania