Informacje o dzienniku
Rocznik
2018
Pozycja
19
Data ogłoszenia
19.06.2018
Czas udostępnienia
21.06.2018
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
19.06.2018
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2018/19 Ogłoszony: 19.06.2018 Zarządzenie Nr 39 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień Publicznych

Pliki do pobrania