Informacje o dzienniku
Rocznik
2018
Pozycja
32
Data ogłoszenia
23.07.2018
Czas udostępnienia
25.07.2018
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
23.07.2018
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2018/32 Ogłoszony: 23.07.2018 Zarządzenie Nr 53 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pliki do pobrania