Informacje o dzienniku
Rocznik
2018
Pozycja
25
Data ogłoszenia
21.06.2018
Czas udostępnienia
22.06.2018
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
21.06.2018
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2018/25 Ogłoszony: 21.06.2018 Zarządzenie Nr 47 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Pliki do pobrania