Aktualnie znajdujesz się na:

2014

Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia
41 Zarządzenie Nr 52 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Ekspertów Opiniujących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz określenia warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do tej ewidencji Grudzień 31.12.2014
Czas udostępnienia
22.01.2015
40 Zarządzenie Nr 51 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wydawania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego opinii dla celów procesowych i nieprocesowych, a także prowadzenia Centralnego Rejestru Zleceń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2014
Czas udostępnienia
22.01.2015
39 Zarządzenie Nr 50 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie procedury postępowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z niezidentyfikowaną przesyłką zawierającą niezidentyfikowane substancje chemiczne
Grudzień 31.12.2014
Czas udostępnienia
22.01.2015
38 Zarządzenie Nr 44 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kontroli wewnętrznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy i ochrony przeciwpożarowej Grudzień 31.12.2014
Czas udostępnienia
31.12.2014
37 Decyzja Nr 160 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od służby i pracy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 15.12.2014
Czas udostępnienia
29.12.2014
36 Decyzja Nr 152 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 listopada 2014 r. uchylająca decyzję w sprawie przejęcia części zadań organizacyjno-administracyjnych Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez Biuro Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Listopad 15.12.2014
Czas udostępnienia
29.12.2014
35 Decyzja Nr 153 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia terminów przyjęć do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok 2015 Listopad 19.11.2014
Czas udostępnienia
19.11.2014
34 Zarządzenie nr 40 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie ogłaszania w elektronicznym dzienniku urzędowym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego aktów prawnych Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o charakterze wewnętrznym
Listopad 17.11.2014
Czas udostępnienia
18.11.2014
33 Decyzja Nr 124 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Konkursowego do oceny nadesłanych prac oraz wyłonienia laureatów IV edycji - 2013/2014 r. ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa państwa Wrzesień 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
32 Zarządzenie Nr 35 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wrzesień 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
31 Decyzja Nr 119 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 września 2014 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji i postanowień w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater pozostających w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także świadczeń finansowych związanych z prawem funkcjonariuszy do lokalu mieszkalnego Wrzesień 15.10.2014
Czas udostępnienia
31.10.2014
30 Decyzja Nr 118 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 września 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Wrzesień 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
29 Decyzja Nr 115 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zasad zatrudniania i wynagradzania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz innych osób uczestniczących w realizacji projektów lub programów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wrzesień 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
28 Decyzja Nr 114 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zasad realizacji projektów i programów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wrzesień 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
27 Zarządzenie Nr 34 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie kontroli wewnętrznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonywanej przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
26 Zarządzenie Nr 29 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
25 Decyzja Nr 104 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do zwalniania podległych funkcjonariuszy oraz pracowników od obowiązków służbowych podczas występowania wysokich temperatur powietrza Lipiec 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
24 Decyzja Nr 94 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania i ustalania odpłatności za pobyt w niektórych pomieszczeniach służbowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
23 Decyzja Nr 91 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Finansów oraz dyrektorów innych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wydawania decyzji w sprawie ustalania prawa do świadczeń odszkodowawczych i ich wysokości oraz wypłacania odszkodowania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i członkom ich rodzin Czerwiec 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
22 Decyzja Nr 88 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
21 Zarządzenie Nr 27 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania urlopu dodatkowego funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych Czerwiec 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
20 Decyzja Nr 82 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 czerwca 2014 r. uchylająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do występowania w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udostępnienie informacji niezbędnych do realizacji zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
19 Decyzja Nr 78 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie powołania koordynatora do realizacji w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” Czerwiec 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
18 Zarządzenie Nr 26 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT - ABW Czerwiec 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
17 Zarządzenie Nr 25 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przebywających na zwolnieniu lekarskim Maj 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
16 Zarządzenie Nr 19 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli wewnętrznej z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, a także ochrony przeciwpożarowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonywanej przez Biuro Logistyki Kwiecień 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
15 Decyzja Nr 56 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Kwiecień 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
14 Zarządzenie Nr 18 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówienia publicznego, do którego nie stosuje sie ustawy - Prawo zamówień publicznych Kwiecień 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
13 Zarządzenie Nr 16 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie obsługi oraz wykonywania nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz działania komisji lekarskich Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
12 Zarządzenie Nr 4 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokumentowania okoliczności uzasadniających podwyższenie emerytury funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
11 Zarządzenie Nr 3 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy przewidzianych do służby w grupie antyterrorystycznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
10 Decyzja Nr 37 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ds. organizacji i prowadzenia pozaustawowych działań związanych z angażowaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pozyskiwanie, udział i realizację projektów badawczo-rozwojowych, naukowych i innych finansowanych poza budżetem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
9 Decyzja Nr 20 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej Luty 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
8 Decyzja Nr 19 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej Luty 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
7 Decyzja Nr 17 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w niektórych jednostkach i komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
6 Zarządzenie Nr 2 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego systemu informatycznego „Baza aktów prawnych Szefa ABW” Styczeń 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
5 Decyzja Nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia niektórych kierowników jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do zawierania ugód z zakresu szkód komunikacyjnych Styczeń 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
4 Decyzja Nr 12 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia koordynatora projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do podejmowania czynności, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oraz w sprawie ustalenia zasad zatrudniania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i osób niebędących funkcjonariuszami w projektach badawczo - rozwojowych Styczeń 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
3 Zarządzenie Nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
2 Decyzja Nr 11 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od służby i pracy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
1 Decyzja Nr 3 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie umarzania odsetek przysługujących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od zaległe opłaconych należności z tytułu umów cywilnoprawnych Styczeń 15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
do góry