Informacje o dzienniku
Rocznik
2018
Pozycja
27
Data ogłoszenia
27.06.2018
Czas udostępnienia
02.07.2018
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
27.06.2018
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2018/27 Ogłoszony: 27.06.2018 Zarządzenie Nr 48 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie pieczęci oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pliki do pobrania