Aktualnie znajdujesz się na:

2017

Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia
56 Zarządzenie Nr 104 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 29.12.2017
Czas udostępnienia
30.01.2018
55 Zarządzenie Nr 103 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi oraz wykonywania nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz działania komisji lekarskich Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2017
Czas udostępnienia
17.01.2018
54 Zarządzenie Nr 102 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2017
Czas udostępnienia
16.01.2018
53 Zarządzenie Nr 101 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2017
Czas udostępnienia
16.01.2018
52 Decyzja Nr 342 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie Grudzień 31.12.2017
Czas udostępnienia
12.01.2018
51 Zarządzenie Nr 99 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2017
Czas udostępnienia
12.01.2018
50 Decyzja Nr 340 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2017
Czas udostępnienia
12.01.2018
49 Decyzja Nr 334 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia w 2018 r. dni wolnych od służby i pracy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Grudzień 31.12.2017
Czas udostępnienia
05.01.2018
48 Decyzja Nr 303 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przyjęć do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok 2018
Listopad 31.12.2017
Czas udostępnienia
05.01.2018
47 Zarządzenie Nr 90 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie organizacji i zasad działania Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Listopad 31.12.2017
Czas udostępnienia
05.01.2018
46 Zarządzenie Nr 87 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie legitymacji pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Listopad 24.11.2017
Czas udostępnienia
24.11.2017
45 Zarządzenie Nr 86 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Listopad 24.11.2017
Czas udostępnienia
24.11.2017
44 Decyzja Nr 284 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Listopad 20.11.2017
Czas udostępnienia
22.11.2017
43 Decyzja Nr 283 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w niektórych jednostkach i komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Listopad 20.11.2017
Czas udostępnienia
22.11.2017
42 Zarządzenie Nr 85 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 20.11.2017
Czas udostępnienia
22.11.2017
41 Decyzja Nr 280 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed atakami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie Październik 20.11.2017
Czas udostępnienia
22.11.2017
40 Zarządzenie Nr 82 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 20.11.2017
Czas udostępnienia
22.11.2017
39 Decyzja Nr 278 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Konkursowego do wyłonienia laureatów VII edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Październik 13.11.2017
Czas udostępnienia
13.11.2017
38 Zarządzenie Nr 79 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi oraz wykonywania nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz działania komisji lekarskich Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 13.11.2017
Czas udostępnienia
13.11.2017
37 Decyzja Nr 253 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed atakami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie Październik 13.11.2017
Czas udostępnienia
13.11.2017
36 Zarządzenie Nr 76 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie sposobu korzystania ze służbowych kart płatniczych, trybu przyznawania i rozliczania dokonanych przy ich użyciu wydatków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 12.10.2017
Czas udostępnienia
13.10.2017
35 Decyzja Nr 247 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ocen bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na 2018 r. Wrzesień 11.10.2017
Czas udostępnienia
12.10.2017
34 Decyzja Nr 240 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach osobowych Wrzesień 11.10.2017
Czas udostępnienia
12.10.2017
33 Zarządzenie Nr 69 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych Wrzesień 11.10.2017
Czas udostępnienia
11.10.2017
32 Zarządzenie Nr 68 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wrzesień 11.10.2017
Czas udostępnienia
11.10.2017
31 Decyzja Nr 234 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Wrzesień 10.10.2017
Czas udostępnienia
11.10.2017
30 Decyzja Nr 230 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed atakami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie Wrzesień 09.10.2017
Czas udostępnienia
11.10.2017
29 Zarządzenie Nr 60 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wrzesień 09.10.2017
Czas udostępnienia
10.10.2017
28 Decyzja Nr 215 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia dyrektorowi i zastępcom dyrektora Biura Kadr ABW upoważnienia do udzielania informacji w sprawach wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin Wrzesień 09.10.2017
Czas udostępnienia
10.10.2017
27 Zarządzenie Nr 56 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie gospodarki transportowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 09.10.2017
Czas udostępnienia
10.10.2017
26 Decyzja Nr 206 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia kierownikom jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego upoważnienia do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Sierpień 04.10.2017
Czas udostępnienia
05.10.2017
25 Decyzja Nr 197 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Sierpień 04.10.2017
Czas udostępnienia
05.10.2017
24 Decyzja Nr 180 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy Lipiec 17.08.2017
Czas udostępnienia
21.08.2017
23 Decyzja Nr 173 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zastępców pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 17.08.2017
Czas udostępnienia
21.08.2017
22 Zarządzenie Nr 47 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 17.08.2017
Czas udostępnienia
21.08.2017
21 Decyzja Nr 169 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zastępców pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 17.08.2017
Czas udostępnienia
21.08.2017
20 Zarządzenie Nr 35 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 04.08.2017
Czas udostępnienia
07.08.2017
19 Zarządzenie Nr 32 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 04.08.2017
Czas udostępnienia
04.08.2017
18 Decyzja Nr 141 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 czerwca 2017 r. uchylająca decyzję w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Postępowań Karnych ABW do uzyskiwania informacji od operatorów sieci telekomunikacyjnych Czerwiec 03.08.2017
Czas udostępnienia
04.08.2017
17 Decyzja Nr 140 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach osobowych (załącznik do decyzji jest niepublikowany) Czerwiec 03.08.2017
Czas udostępnienia
04.08.2017
16 Zarządzenie Nr 30 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 03.08.2017
Czas udostępnienia
03.08.2017
15 Decyzja nr 127 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zastępców pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 11.07.2017
Czas udostępnienia
11.07.2017
14 Zarządzenie nr 27 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu prowadzenia ewidencji i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 29.06.2017
Czas udostępnienia
05.07.2017
13 Decyzja Nr 122 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia kierownikom jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego upoważnienia do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Czerwiec 28.06.2017
Czas udostępnienia
05.07.2017
12 Zarządzenie Nr 20 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie prowadzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego systemu informatycznego "Legislator" Kwiecień 15.05.2017
Czas udostępnienia
16.05.2017
11 Zarządzenie Nr 19 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi oraz wykonywania nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz działania komisji lekarskich Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 25.04.2017
Czas udostępnienia
16.05.2017
10 Decyzja Nr 73 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed atakami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (załącznik do decyzji jest niepublikowany) Marzec 25.04.2017
Czas udostępnienia
16.05.2017
9 Zarządzenie Nr 17 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 25.04.2017
Czas udostępnienia
25.04.2017
8 Zarządzenie Nr 16 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu prowadzenia ewidencji i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 25.04.2017
Czas udostępnienia
26.04.2017
7 Decyzja Nr 64 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie niszczenia w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informatycznego nośnika danych oraz gospodarowania odpadami powstałymi w procesie jego niszczenia Marzec 19.04.2017
Czas udostępnienia
20.04.2017
4 Decyzja Nr 60 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 05.04.2017
Czas udostępnienia
05.04.2017
6 Zarządzenie Nr 14 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 18.04.2017
Czas udostępnienia
19.04.2017
3 Zarządzenie Nr 9 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 04.04.2017
Czas udostępnienia
05.04.2017
5 Zarządzenie Nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 06.04.2017
Czas udostępnienia
10.04.2017
2 Zarządzenie Nr 5 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 04.04.2017
Czas udostępnienia
05.04.2017
1 Decyzja Nr 12 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania redaktora naczelnego „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Styczeń 24.03.2017
Czas udostępnienia
24.03.2017

Czas udostępnienia
do góry