Informacje o dzienniku
Rocznik
2018
Pozycja
3
Data ogłoszenia
29.01.2018
Czas udostępnienia
30.01.2018
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
29.01.2018
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2018/3 Ogłoszony: 29.01.2018 Zarządzenie Nr 6 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pliki do pobrania