Aktualnie znajdujesz się na:

2021

Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia
8 Zarządzenie Nr 35 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie certyfikacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego urządzeń, narzędzi oraz środków przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych Sierpień 03.08.2021
7 Zarządzenie Nr 30 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 15.07.2021
6 Zarządzenie Nr 24 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 24 czerwca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych Czerwiec 25.06.2021
5 Zarządzenie Nr 22 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 czerwca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w sprawach skarg i wniosków Czerwiec 11.06.2021
4 Obwieszczenie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 23.04.2021
3 Zarządzenie Nr 17 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 16.04.2021
2 Zarządzenie Nr 12 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 marca 2021 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 18.03.2021
1 Zarządzenie Nr 3 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 04.02.2021
do góry