Informacje o dzienniku
Rocznik
2018
Pozycja
28
Data ogłoszenia
27.06.2018
Czas udostępnienia
02.07.2018
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
27.06.2018
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2018/28 Ogłoszony: 27.06.2018 Zarządzenie Nr 51 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do realizacji zadań wynikających ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych

Pliki do pobrania