Informacje o dzienniku
Rocznik
2018
Pozycja
9
Data ogłoszenia
21.02.2018
Czas udostępnienia
06.03.2018
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
21.02.2018
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2018/9 Ogłoszony: 21.02.2018 Zarządzenie Nr 18 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pliki do pobrania