Aktualnie znajdujesz się na:

2022

Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia
36 Zarządzenie Nr 66 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu działającemu pod nazwą „Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej” Grudzień 22.12.2022
35 Zarządzenie Nr 64 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Grudzień 01.12.2022
34 Zarządzenie Nr 63 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP Grudzień 01.12.2022
33 Zarządzenie Nr 62 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 13.10.2022
32 Zarządzenie Nr 61 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 października 2022 r. w sprawie kontroli wewnętrznej z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy i ochrony przeciwpożarowej Październik 13.10.2022
31 Zarządzenie Nr 60 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Październik 06.10.2022
30 Zarządzenie Nr 59 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi oraz wykonywania nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz działania komisji lekarskich Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wrzesień 29.09.2022
29 Zarządzenie Nr 57 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 września 2022 r. w sprawie wykonywania badań środków ochrony elektromagnetycznej przez komórkę organizacyjną Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zlecania badań środków ochrony elektromagnetycznej podmiotom zewnętrznym Wrzesień 09.09.2022
28 Zarządzenie Nr 56 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wrzesień 01.09.2022
27 Zarządzenie Nr 55 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP Wrzesień 01.09.2022
26 Zarządzenie Nr 52 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Sierpień 01.08.2022
25 Zarządzenie Nr 51 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP Sierpień 01.08.2022
24 Zarządzenie Nr 49 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Lipiec 01.07.2022
23 Zarządzenie Nr 48 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP Lipiec 01.07.2022
22 Zarządzenie Nr 43 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Czerwiec 01.06.2022
21 Zarządzenie Nr 42 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP Czerwiec 01.06.2022
20 Zarządzenie Nr 40 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maj 24.05.2022
19 Zarządzenie Nr 37 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Maj 16.05.2022
18 Zarządzenie Nr 36 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP Maj 16.05.2022
17 Zarządzenie Nr 34 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Maj 02.05.2022
16 Zarządzenie Nr 33 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP Maj 02.05.2022
15 Zarządzenie Nr 29 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kwiecień 15.04.2022
14 Zarządzenie Nr 28 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP Kwiecień 15.04.2022
13 Zarządzenie Nr 24 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na obszarze województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego Kwiecień 01.04.2022
12 Zarządzenie Nr 23 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP Kwiecień 01.04.2022
11 Zarządzenie Nr 19 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 marca 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy przewidzianych do służby w grupie antyterrorystycznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 18.03.2022
10 Zarządzenie Nr 14 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Marzec 16.03.2022
9 Zarządzenie Nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu działającemu pod nazwą „Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej” Marzec 16.03.2022
8 Zarządzenie Nr 12 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na obszarze województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego Marzec 16.03.2022
7 Zarządzenie Nr 11 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP Marzec 16.03.2022
6 Zarządzenie Nr 9 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP Marzec 07.03.2022
5 Zarządzenie Nr 8 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na obszarze województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego Marzec 01.03.2022
4 Zarządzenie Nr 6 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP Luty 22.02.2022
3 Zarządzenie Nr 5 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego ALFA-CRP Luty 16.02.2022
2 Zarządzenie Nr 4 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 lutego 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu prowadzenia ewidencji i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 15.02.2022
1 Zarządzenie Nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CRP Styczeń 19.01.2022
do góry