Aktualnie znajdujesz się na:

2013

Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia
23 Decyzja Nr 185 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w niektórych jednostkach i komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
22 Decyzja Nr 178 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 grudnia 2013 r. uchylająca decyzję w sprawie korzystania i odpłatności za pobyt w pokojach internatowych Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
21 Zarządzenie Nr 61 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji pracy zespołu rzeczników dyscyplinarnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
20 Zarządzenie Nr 57 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekształcenia działającego w strukturze organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zakład Opieki Zdrowotnej działający w formie jednostki budżetowej Październik 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
19 Decyzja Nr 156 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 października 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Konkursowego do wyłonienia laureatów III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w latach 2012/2013 Październik 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
18 Decyzja Nr 142 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie nadania imienia płk Konstantego Miodowicza auli w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie Wrzesień 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
17 Zarządzenie Nr 52 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
16 Zarządzenie Nr 49 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
15 Zarządzenie Nr 42 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
14 Zarządzenie Nr 33 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
13 Zarządzenie Nr 32 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
12 Decyzja Nr 91 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie naliczania kosztów pośrednich dla projektów finansowanych z dotacji budżetowej przydzielanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Czerwiec 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
11 Zarządzenie Nr 31 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA" Czerwiec 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
10 Decyzja Nr 89 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dyrektorom jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego upoważnienia do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Czerwiec 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
9 Zarządzenie Nr 22 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie procedur postępowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z dostępem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji i Wizowego Systemu Informacyjnego Kwiecień 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
8 Zarządzenie Nr 19 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego systemu informatycznego „Legislator” Kwiecień 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
7 Zarządzenie Nr 18 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych Marzec 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
6 Zarządzenie Nr 16 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie organizacji przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
5 Zarządzenie Nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie powołania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego głównej kancelarii kryptograficznej, przechowującej materiały kryptograficzne UE i NATO Marzec 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
4 Zarządzenie Nr 10 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie chorążych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
3 Zarządzenie Nr 9 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
2 Zarządzenie Nr 8 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie chorążych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 03.09.2014
Czas udostępnienia
08.09.2014
1 Zarządzenie Nr 4 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia oznaczenia literowego dla celów korespondencyjnych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
do góry