Informacje o dzienniku
Rocznik
2018
Pozycja
8
Data ogłoszenia
20.02.2018
Czas udostępnienia
21.02.2018
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
20.02.2018
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2018/8 Ogłoszony: 20.02.2018 Zarządzenie Nr 15 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pliki do pobrania