Informacje o dzienniku
Rocznik
2018
Pozycja
14
Data ogłoszenia
27.03.2018
Czas udostępnienia
28.03.2018
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
27.03.2018
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2018/14 Ogłoszony: 27.03.2018 Decyzja nr 59 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

Pliki do pobrania