Aktualnie znajdujesz się na:

2016

Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia
56 Decyzja Nr 364 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Grudzień 31.12.2016
Czas udostępnienia
17.03.2017
55 Zarządzenie Nr 86 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie przygotowania i realizacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych
Grudzień 31.12.2016
Czas udostępnienia
17.03.2017
54 Zarządzenie Nr 84 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu zapewnienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego bezpieczeństwa i higieny służby podczas wykonywania niektórych obowiązków służbowych Grudzień 31.12.2016
Czas udostępnienia
17.03.2017
53 Decyzja Nr 341 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przyjęć do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok 2017 Listopad 09.12.2016
Czas udostępnienia
09.12.2016
52 Decyzja Nr 331 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od służby i pracy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Listopad 09.12.2016
Czas udostępnienia
09.12.2016
51 Decyzja Nr 326 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania koordynatora do realizacji w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” Listopad 06.12.2016
Czas udostępnienia
06.12.2016
50 Decyzja Nr 309 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Październik 06.12.2016
Czas udostępnienia
06.12.2016
49 Decyzja Nr 302 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Konkursowego do wyłonienia laureatów VI edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Październik 10.11.2016
Czas udostępnienia
10.11.2016
48 Decyzja Nr 294 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Październik 10.11.2016
Czas udostępnienia
10.11.2016
47 Decyzja Nr 290 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Październik 10.11.2016
Czas udostępnienia
10.11.2016
46 Zarządzenie Nr 79 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 20.10.2016
Czas udostępnienia
21.10.2016
45 Decyzja Nr 271 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie planu przeprowadzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ocen bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na 2017 r. Wrzesień 19.10.2016
Czas udostępnienia
20.10.2016
44 Decyzja Nr 268 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w niektórych jednostkach i komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wrzesień 19.10.2016
Czas udostępnienia
20.10.2016
43 Decyzja Nr 261 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie upoważnienia p.o. zastępcy dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępnie do informacji publicznej Wrzesień 26.09.2016
Czas udostępnienia
26.09.2016
42 Decyzja Nr 260 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępnie do informacji publicznej Wrzesień 26.09.2016
Czas udostępnienia
26.09.2016
41 Zarządzenie Nr 74 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych Wrzesień 26.09.2016
Czas udostępnienia
26.09.2016
40 Decyzja Nr 248 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do realizacji czynności z art. 28d ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Wrzesień 26.09.2016
Czas udostępnienia
26.09.2016
39 Zarządzenie Nr 73 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych Wrzesień 07.09.2016
Czas udostępnienia
08.09.2016
38 Zarządzenie Nr 72 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wrzesień 07.09.2016
Czas udostępnienia
08.09.2016
37 Decyzja Nr 243 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 września 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ds. organizacji i prowadzenia poza ustawowych działań związanych z angażowaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pozyskiwanie, udział i realizację projektów badawczo-rozwojowych, naukowych i innych finansowanych poza budżetem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wrzesień 07.09.2016
Czas udostępnienia
08.09.2016
36 Zarządzenie Nr 69 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania urlopu dodatkowego funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych Sierpień 05.09.2016
Czas udostępnienia
06.09.2016
35 Decyzja Nr 230 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Sierpień 05.09.2016
Czas udostępnienia
06.09.2016
34 Decyzja Nr 194 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia do gospodarowania lokalami, w tym do składania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oświadczeń woli o pozostawieniu lub o zrzeczeniu się lokalu mieszkalnego, znajdującego się w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wobec właściciela takiego lokalu mieszkalnego Lipiec 28.07.2016
Czas udostępnienia
28.07.2016
33 Decyzja Nr 192 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji i postanowień w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater pozostających w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także świadczeń finansowych związanych z prawem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do lokalu mieszkalnego Lipiec 28.07.2016
Czas udostępnienia
28.07.2016
32 Zarządzenie Nr 60 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi oraz wykonywania nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz działania komisji lekarskich Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 27.07.2016
Czas udostępnienia
28.07.2016
31 Zarządzenie Nr 59 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozkładu czasu służby służb działających w systemie 12 lub 24 godzinnym w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 27.07.2016
Czas udostępnienia
28.07.2016
30 Decyzja Nr 172 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Lipiec 25.07.2016
Czas udostępnienia
25.07.2016
29 Decyzja Nr 148 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Lipiec 25.07.2016
Czas udostępnienia
25.07.2016
28 Zarządzenie Nr 65 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów testów bezpieczeństwa dokonywanych w ramach oceny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Lipiec 21.07.2016
Czas udostępnienia
21.07.2016
27 Decyzja Nr 134 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej Maj 19.05.2016
Czas udostępnienia
14.07.2016
26 Decyzja Nr 133 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej Maj 19.05.2016
Czas udostępnienia
14.07.2016
25 Decyzja Nr 128 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku do pracy przy monitorach ekranowych dla funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maj 11.05.2016
Czas udostępnienia
14.07.2016
24 Zarządzenie Nr 57 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie podjęcia czynności w związku z wprowadzeniem na obszarze miasta stołecznego Warszawy pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) Lipiec 06.07.2016
Czas udostępnienia
07.07.2016
23 Zarządzenie Nr 39 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych Maj 10.05.2016
Czas udostępnienia
12.05.2016
22 Zarządzenie Nr 25 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych Kwiecień 09.05.2016
Czas udostępnienia
10.05.2016
21 Zarządzenie Nr 24 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 06.05.2016
Czas udostępnienia
09.05.2016
20 Zarządzenie Nr 23 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych Kwiecień 05.05.2016
Czas udostępnienia
09.05.2016
19 Zarządzenie Nr 22 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury postępowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z niezidentyfikowaną przesyłką, zawierającą niezidentyfikowane substancje chemiczne Kwiecień 04.05.2016
Czas udostępnienia
09.05.2016
18 Zarządzenie Nr 20 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i osób w nich przebywających oraz wewnętrznej służby ochrony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 25.04.2016
Czas udostępnienia
26.04.2016
17 Zarządzenie Nr 19 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 25.04.2016
Czas udostępnienia
26.04.2016
16 Zarządzenie Nr 18 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doskonalenia technik interwencji i utrzymania sprawności fizycznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 25.04.2016
Czas udostępnienia
26.04.2016
15 Zarządzenie Nr 17 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczenia pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 22.04.2016
Czas udostępnienia
25.04.2016
14 Decyzja Nr 110 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie sposobu reagowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym Kwiecień 21.04.2016
Czas udostępnienia
25.04.2016
13 Decyzja Nr 101 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Kwiecień 13.04.2016
Czas udostępnienia
13.04.2016
12 Zarządzenie Nr 15 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wykonywania zajęcia zarobkowego poza służbą albo pracą w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 11.04.2016
Czas udostępnienia
12.04.2016
11 Zarządzenie Nr 14 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 11.04.2016
Czas udostępnienia
12.04.2016
10 Decyzja Nr 84 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Marzec 11.04.2016
Czas udostępnienia
12.04.2016
9 Zarządzenie Nr 12 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu prowadzenia ewidencji i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 11.04.2016
Czas udostępnienia
12.04.2016
8 Zarządzenie Nr 11 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 06.04.2016
Czas udostępnienia
06.04.2016
7 Decyzja Nr 69 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Marzec 06.04.2016
Czas udostępnienia
06.04.2016
6 Decyzja Nr 65 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie aplikacji Ewidencja Mienia i Logistyki w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 05.04.2016
Czas udostępnienia
05.04.2016
5 Decyzja Nr 62 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 04.04.2016
Czas udostępnienia
04.04.2016
4 Decyzja Nr 37 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji i postanowień w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater pozostających w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także świadczeń finansowych związanych z prawem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do lokalu mieszkalnego Luty 17.02.2016
Czas udostępnienia
18.02.2016
3 Zarządzenie nr 6 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki jakości biura badań kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 02.02.2016
Czas udostępnienia
02.02.2016
2 Decyzja nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Styczeń 26.01.2016
Czas udostępnienia
01.02.2016
1 Zarządzenie Nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 4 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 26.01.2016
Czas udostępnienia
26.01.2016
do góry