Aktualnie znajdujesz się na:

2012

Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia
30 Zarządzenie Nr 57 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ujednolicenia nazewnictwa jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z nowelizacją zarządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
29 Zarządzenie Nr 55 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie legitymacji pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
28 Decyzja Nr 172 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji i zasad działania Koleżeńskich Kas Oszczędnościowo - Pożyczkowych w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
27 Decyzja Nr 153 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia dysponentem trzeciego stopnia środków budżetu państwa bezpośrednio podległego Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej Listopad 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
26 Zarządzenie Nr 46 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stopni alarmowych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wrzesień 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
25 Decyzja Nr 122 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Konkursowego do wyłonienia laureatów II edycji - 2011/2012 ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Sierpień 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
24 Decyzja Nr 112 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do zawierania umów i porozumień o świadczenie usług poligraficznych, introligatorskich oraz wykonywanie pieczęci i stempli Sierpień 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
23 Zarządzenie Nr 45 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie certyfikacji urządzeń, narzędzi oraz środków przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych Wrzesień 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
22 Zarządzenie Nr 43 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dokumentowania okoliczności uzasadniających podwyższenie emerytury funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
21 Zarządzenie Nr 42 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
20 Decyzja Nr 102 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalania wysokości i sposobu wypłaty ekwiwalentów pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
19 Zarządzenie Nr 37 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
18 Decyzja Nr 84 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie korzystania i odpłatności za pobyt w pokojach internatowych Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
17 Decyzja Nr 83 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przejęcia części zadań organizacyjno - administracyjnych Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez Biuro Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
16 Zarządzenie Nr 31 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie norm wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
15 Zarządzenie Nr 25 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie utworzenia wykazu ekspertów wspomagających proces szkolenia funkcjonariuszy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maj 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
14 Decyzja Nr 61 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Głównego Energetyka dla jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą w Warszawie i Emowie Maj 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
13 Zarządzenie Nr 20 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie oficerów w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
12 Zarządzenie Nr 18 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładu czasu służby służb działających w systemie 12 lub 24 godzinnym w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
11 Zarządzenie Nr 17 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji służby i jej pełnienia w systemie skoszarowanym przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywających szkolenie zawodowe Kwiecień 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
10 Zarządzenie Nr 16 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie organizacji i przebiegu szkoleń zawodowych organizowanych przez Centralny Ośrodek Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
9 Decyzja Nr 41 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia innych godzin rozpoczęcia i zakończenia służby słuchaczy skierowanych na szkolenia do Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie oraz kadry dydaktycznej Marzec 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
8 Zarządzenie Nr 14 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą w Warszawie oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie Marzec 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
7 Zarządzenie Nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia dnia święta Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego imienia gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" Marzec 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
6 Decyzja Nr 31 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie naliczania kosztów pośrednich dla projektów finansowanych z dotacji budżetowej przydzielanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Marzec 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
5 Zarządzenie Nr 10 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie doskonalenia technik interwencji i utrzymania sprawności fizycznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
4 Decyzja Nr 21 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowej wynagrodzenia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za przeprowadzone szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych Luty 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
3 Zarządzenie Nr 5 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu dokumentowania okoliczności uzasadniających podwyższenie emerytury funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
2 Zarządzenie Nr 2 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
1 Zarządzenie Nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 03.09.2014
Czas udostępnienia
05.09.2014
do góry