Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia Czas udostępnienia
30 Zarządzenie Nr 57 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ujednolicenia nazewnictwa jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z nowelizacją zarządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 03.09.2014 05.09.2014
29 Zarządzenie Nr 55 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie legitymacji pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 03.09.2014 05.09.2014
28 Decyzja Nr 172 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji i zasad działania Koleżeńskich Kas Oszczędnościowo - Pożyczkowych w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 03.09.2014 05.09.2014
27 Decyzja Nr 153 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia dysponentem trzeciego stopnia środków budżetu państwa bezpośrednio podległego Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej Listopad 03.09.2014 05.09.2014
26 Zarządzenie Nr 46 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stopni alarmowych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wrzesień 03.09.2014 05.09.2014
25 Decyzja Nr 122 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Konkursowego do wyłonienia laureatów II edycji - 2011/2012 ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Sierpień 03.09.2014 05.09.2014
24 Decyzja Nr 112 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do zawierania umów i porozumień o świadczenie usług poligraficznych, introligatorskich oraz wykonywanie pieczęci i stempli Sierpień 03.09.2014 05.09.2014
23 Zarządzenie Nr 45 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie certyfikacji urządzeń, narzędzi oraz środków przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych Wrzesień 03.09.2014 05.09.2014
22 Zarządzenie Nr 43 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dokumentowania okoliczności uzasadniających podwyższenie emerytury funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 03.09.2014 05.09.2014
21 Zarządzenie Nr 42 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 03.09.2014 05.09.2014
20 Decyzja Nr 102 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalania wysokości i sposobu wypłaty ekwiwalentów pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 03.09.2014 05.09.2014
19 Zarządzenie Nr 37 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 03.09.2014 05.09.2014
18 Decyzja Nr 84 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie korzystania i odpłatności za pobyt w pokojach internatowych Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 03.09.2014 05.09.2014
17 Decyzja Nr 83 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przejęcia części zadań organizacyjno - administracyjnych Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez Biuro Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 03.09.2014 05.09.2014
16 Zarządzenie Nr 31 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie norm wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czerwiec 03.09.2014 05.09.2014
15 Zarządzenie Nr 25 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie utworzenia wykazu ekspertów wspomagających proces szkolenia funkcjonariuszy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maj 03.09.2014 05.09.2014
14 Decyzja Nr 61 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Głównego Energetyka dla jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą w Warszawie i Emowie Maj 03.09.2014 05.09.2014
13 Zarządzenie Nr 20 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie oficerów w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 03.09.2014 05.09.2014
12 Zarządzenie Nr 18 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładu czasu służby służb działających w systemie 12 lub 24 godzinnym w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 03.09.2014 05.09.2014
11 Zarządzenie Nr 17 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji służby i jej pełnienia w systemie skoszarowanym przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywających szkolenie zawodowe Kwiecień 03.09.2014 05.09.2014
10 Zarządzenie Nr 16 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie organizacji i przebiegu szkoleń zawodowych organizowanych przez Centralny Ośrodek Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 03.09.2014 05.09.2014
9 Decyzja Nr 41 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia innych godzin rozpoczęcia i zakończenia służby słuchaczy skierowanych na szkolenia do Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie oraz kadry dydaktycznej Marzec 03.09.2014 05.09.2014
8 Zarządzenie Nr 14 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą w Warszawie oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie Marzec 03.09.2014 05.09.2014
7 Zarządzenie Nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia dnia święta Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego imienia gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" Marzec 03.09.2014 05.09.2014
6 Decyzja Nr 31 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie naliczania kosztów pośrednich dla projektów finansowanych z dotacji budżetowej przydzielanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Marzec 03.09.2014 05.09.2014
5 Zarządzenie Nr 10 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie doskonalenia technik interwencji i utrzymania sprawności fizycznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 03.09.2014 05.09.2014
4 Decyzja Nr 21 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowej wynagrodzenia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za przeprowadzone szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych Luty 03.09.2014 05.09.2014
3 Zarządzenie Nr 5 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu dokumentowania okoliczności uzasadniających podwyższenie emerytury funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 03.09.2014 05.09.2014
2 Zarządzenie Nr 2 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 03.09.2014 05.09.2014
1 Zarządzenie Nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 03.09.2014 05.09.2014