Aktualnie znajdujesz się na:

2020

Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia
21 Zarządzenie Nr 38 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczenia pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 06.10.2020
20 Zarządzenie Nr 33 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie organizacji pracy zespołu rzeczników dyscyplinarnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wrzesień 18.09.2020
19 Zarządzenie Nr 29 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 17.07.2020
18 Zarządzenie Nr 28 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 17.07.2020
17 Zarządzenie Nr 27 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CRP Lipiec 10.07.2020
16 Zarządzenie Nr 26 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lipca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CRP Lipiec 01.07.2020
15 Zarządzenie Nr 23 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CRP Czerwiec 26.06.2020
14 Zarządzenie Nr 19 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 czerwca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielania urlopu dodatkowego funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych Czerwiec 15.06.2020
13 Komunikat Nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 maja 2020 r. informujący o zawarciu porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań wobec incydentów zgłaszanych przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną Maj 20.05.2020
12 Zarządzenie Nr 17 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie grup udzielających wsparcia grupom realizacyjnym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maj 20.05.2020
11 Zarządzenie Nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku użytkowanych w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą w Warszawie oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 17.04.2020
10 Zarządzenie Nr 12 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w sprawach skarg i wniosków
Marzec 25.03.2020
9 Zarządzenie Nr 9 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu korzystania ze służbowych kart płatniczych, trybu przyznawania i rozliczania dokonanych przy ich użyciu wydatków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 09.03.2020
8 Zarządzenie Nr 8 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 25.02.2020
7 Zarządzenie Nr 7 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku do pracy przy monitorach ekranowych dla funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 13.02.2020
6 Zarządzenie Nr 6 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Ewidencji Ekspertów Opiniujących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz określenia warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do tej ewidencji Luty 13.02.2020
5 Zarządzenie Nr 5 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 06.02.2020
4 Zarządzenie Nr 4 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 stycznia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych Styczeń 30.01.2020
3 Zarządzenie Nr 3 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 27.01.2020
2 Zarządzenie Nr 2 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doskonalenia technik interwencji i utrzymania sprawności fizycznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 27.01.2020
1 Zarządzenie Nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych Styczeń 21.01.2020
do góry