Aktualnie znajdujesz się na:

2017

Informacje o dzienniku
Rocznik
2017
Pozycja
14
Data ogłoszenia
29.06.2017
Czas udostępnienia
05.07.2017
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
29.06.2017
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2017/14 Ogłoszony: 29.06.2017 Zarządzenie nr 27 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu prowadzenia ewidencji i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Opcje strony

do góry