Aktualnie znajdujesz się na:

2017

Informacje o dzienniku
Rocznik
2017
Pozycja
28
Data ogłoszenia
09.10.2017
Czas udostępnienia
10.10.2017
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
09.10.2017
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2017/28 Ogłoszony: 09.10.2017 Decyzja Nr 215 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia dyrektorowi i zastępcom dyrektora Biura Kadr ABW upoważnienia do udzielania informacji w sprawach wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Opcje strony

do góry