Aktualnie znajdujesz się na:

2017

Informacje o dzienniku
Rocznik
2017
Pozycja
8
Data ogłoszenia
25.04.2017
Czas udostępnienia
26.04.2017
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
25.04.2017
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2017/8 Ogłoszony: 25.04.2017 Zarządzenie Nr 16 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu prowadzenia ewidencji i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Opcje strony

do góry