Informacje o dzienniku
Rocznik
2017
Pozycja
20
Data ogłoszenia
04.08.2017
Czas udostępnienia
07.08.2017
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
04.08.2017
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2017/20 Ogłoszony: 04.08.2017 Zarządzenie Nr 35 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pliki do pobrania