O BBK

Do zadań BBK należy:

  • Zapewnienie wsparcia dla jednostek organizacyjnych ABW w zakresie wykonywania ekspertyz techniczno-kryminalistycznych niezbędnych w toku prowadzenia przez nie czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych oraz wykonywanie opinii na potrzeby postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy ścigania oraz organy wymiaru sprawiedliwości.
  • Prowadzenie prac naukowo-badawczych zmierzających do opracowania nowych metod kryminalistycznych i technik specjalnych, mogących mieć zastosowanie w działaniach ABW oraz realizowanie projektów badawczych i racjonalizatorskich dotyczących wdrażania nowych metod i sposobów ujawniania, zabezpieczania i badania śladów kryminalistycznych.
  • Współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą w celu adaptacji nowych gałęzi naukowych w dziedzinie kryminalistyki.

Laboratoria BBK ABW wyposażone są w nowoczesne urządzenia badawczo-pomiarowe, umożliwiające, w połączeniu z wiedzą ekspertów, wykonywanie badań kryminalistycznych na poziomie obowiązujących standardów światowych. Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanych badań jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony w Biurze Badań Kryminalistycznych ABW system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

do góry