Korespondencja NN

W przypadku zdarzeń o podwyższonym ryzyku jak np. wpływ niezidentyfikowanej przesyłki, mogącej stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne lub radiacyjne – po dostarczeniu jej do BBK ABW realizowane są czynności i badania wynikające z algorytmu postępowania i współdziałania opracowanego przez Zespół Zadaniowy powołany decyzją nr 22 z dnia 7 marca 2014 r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Zagrożeń Terrorystycznych[1]. Zgodnie z wypracowanym algorytmem BBK ABW zostało wskazane jako służba wykonawcza odpowiedzialna za badania identyfikacyjne, w przypadku wykrycia w podejrzanej korespondencji materiału chemicznego. Postępowanie zakłada przejęcie od Państwowej Straży Pożarnej takiej właśnie przesyłki w przypadku ujawnienia jej w urzędach centralnych i obiektach służb specjalnych na terenie m. st. Warszawy.

 

[1] W marcu 2015 r. uruchomiony został proces wdrażania rekomendacji ujętych w sprawozdaniu końcowym z prac Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania algorytmu postępowania i współdziałania w przypadku otrzymania niezidentyfikowanej przesyłki mogącej stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne lub radiacyjne, działającego w ramach kierowanego przez Sekretarza Stanu MSW, Pana G. Karpińskiego, Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych. Zaangażowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w realizację algorytmu pociągnęło za sobą opracowanie wewnętrznej procedury dotyczącej m.in. specjalistycznych badań i postępowania z niezidentyfikowaną przesyłką dostarczoną do urzędów administracji publicznej, zawierającą materiał chemiczny, w przypadku skierowania takiej próbki do badań w Biurze B ABW (zgodnie z kryteriami klasyfikacji przesyłki niebezpiecznej wskazanymi w przedmiotowym algorytmie postępowania). Osiągnięcie gotowości realizacyjnej w tym zakresie nastąpiło przed datą rozpoczęcia Szczytu NATO w Warszawie.

Opcje strony

do góry