Badania fonoskopijne i zapisów wizyjnych

Przedmiotem badań fonoskopijnych oraz badania zapisów wizyjnych są zapisy utrwalone w postaci analogowej lub cyfrowej na wszelkich dostępnych nośnikach danych.

Fonoskopia jest dziedziną kryminalistyki, której przedmiotem jest analiza mowy.

W ramach badań fonoskopijnych i badania zapisów wizyjnych wykonywane są:

 • badania autentyczności nagrań
 • kryminalistyczna identyfikacja mówców
 • korekcja nagrań z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych
 • ustalanie czasu rejestracji
 • rejestracja czynności procesowych
 • tworzenie programów oraz aplikacji służących do analizy i przetwarzania sygnałów
 • badanie podstawowych parametrów technicznych urządzeń
 • poprawa jakości nagrań
 • odsłuch i spisanie treści audiodokumentów
 • identyfikacja osób na podstawie analizy mowy:
  • identyfikacja w obrębie materiału dowodowego
  • pobranie materiału porównawczego
  • identyfikacja z wykorzystaniem materiału porównawczego.

Opcje strony

do góry