Badania biologiczne

Badania biologiczne pozwalają na identyfikację śladów biologicznych pochodzenia ludzkiego, polegającą na oznaczaniu profilu DNA jądrowego (n DNA) ze wszystkich jądrzastych komórek lub na analizie sekwencji mitochondrialnego DNA (mt DNA) obecnego w mitochondriach komórkowych.

Analiza DNA jądrowego pozwala na indywidualne przyporządkowanie śladu biologicznego, co daje możliwość identyfikacji osoby z najwyższym stopniem prawdopodobieństwa.

Analiza mitochondrialnego DNA ma charakter badań grupowych z powodu matczynej linii dziedziczenia i pozwala jedynie zawęzić krąg osób podejrzanych.

W ramach badań biologicznych wykonuje się:

  • oznaczanie rodzaju ślady biologicznego np. krew, ślina, nasienie,
  • oznaczanie DNA ludzkiego z próbek pobranych z materiału dowodowego i porównawczego,
  • analizę porównawczą z wykorzystaniem biostatystyki.

Opcje strony

do góry