Aktualnie znajdujesz się na:

Badania pisma

Kryminalistyczne badania pisma, wykorzystując analizy graficzno-porównawcze zapisów odręcznych, mają na celu ustalenie wykonawcy tych zapisów oraz ocenę autentyczności kwestionowanych sygnatur nakreślonych w postaci uproszczonej, paraf.

W Pracowni Badań Pisma BBK ABW przeprowadza się analizy rękopisów, tzn. zapisów wyrazowo-cyfrowych, podpisów pełnobrzmiących, jak również skróconych i uproszczonych w różnym stopniu, w tym paraf, w celu:

  • określenia możliwości badawczych w odniesieniu do analizowanych materiałów,
  • ustalenia liczby osób, które nakreśliły kwestionowane rękopisy,
  • potwierdzenia lub wykluczenia wykonawstwa kwestionowanych rękopisów przez wytypowane osoby,
    w oparciu o pozyskany materiał porównawczy,
  • weryfikacji autentyczności paraf.

Procedura badawcza, stosowana przez ekspertów PBP w badaniach identyfikacyjnych rękopisów metodą graficzno-porównawczą, objęta jest akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

Opcje strony

do góry