Badania daktyloskopijne

Daktyloskopia to dziedzina kryminalistyki zajmująca się przede wszystkim ujawnianiem, zabezpieczaniem i porównaniem śladów linii papilarnych palców i dłoni.

Pracownia Badań Daktyloskopijnych BBK ABW od lat prowadzi badania w oparciuo akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji metody:

 • wizualizacja śladów daktyloskopijnych,
 • identyfikacja odwzorowań linii papilarnych.

W ramach badań daktyloskopijnych przeprowadza się procedury związane z:

 • ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów linii papilarnych z wykorzystaniem, zaawansowanych technik oraz wysoce specjalistycznych i najnowocześniejszych,
  w tym unikatowych w skali kraju urządzeń do ujawniania i rejestracji śladów
 • poprawą czytelności śladów linii papilarnych oraz analizą ich przydatności do celów identyfikacyjnych,
 • porównywaniem i identyfikacją śladów linii papilarnych zgodnie z ogólnie przyjętą
  na świecie metodyką ACE-V,
 • technicznym przygotowaniem śladów daktyloskopijnych w celu sprawdzenia
  z danymi zgromadzonymi w krajowym systemie AFIS oraz w międzynarodowych bazach danych, np. PRÜM.

Opcje strony

do góry