Nr 28

Spis treści

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2023, Numer 28 (15), s. 5-7

Wstęp redaktora naczelnego

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2023, Numer 28 (15), s. 9-10

 

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

K. Baraniuk, Badanie zagrożeń w środowisku informacyjnym na przykładzie dyskusji o rusofobii w polskojęzycznym segmencie serwisu Facebook na podstawie danych z 2018 r. i z okresu styczeń–kwiecień 2022 r.

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2023, Numer 28 (15), s. 13-51

DOI 10.4467/20801335PBW.23.001.17651

M. Świerczek, Szturm na siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Ługańsku w 2014 r. jako przykład operacji służb specjalnych Federacji Rosyjskiej

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2023, Numer 28 (15), s. 52-86

DOI 10.4467/20801335PBW.23.002.17652

K. Grzebiela, Szczególne rozwiązania prawne w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego adresowane do odbiorców chronionych paliw gazowych. Wybrane zagadnienia

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2023, Numer 28 (15), s. 87-104

DOI 10.4467/20801335PBW.23.003.17653

M. Gołaszewski, Problem wielokrotnego testowania w przesiewowych badaniach poligraficznych – implikacje dla bezpieczeństwa wewnętrznego

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2023, Numer 28 (15), s. 105-126

DOI 10.4467/20801335PBW.23.004.17654

M. Ilnicki, Formalnoprawne podstawy udziału Morskiego Oddziału Straży Granicznej w przeciwdziałaniu pozamilitarnym sytuacjom nadzwyczajnym na polskich obszarach morskich

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2023, Numer 28 (15), s. 127-144

DOI 10.4467/20801335PBW.23.005.17655

K. Żurek, Organizacja i działalność policji kryminalnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wybrane aspekty

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2023, Numer 28 (15), s. 145-160

DOI 10.4467/20801335PBW.23.006.17656

 

RECENZJE

M. Widacki, Uwagi na marginesie ukraińskiego zeszytu metodycznego dotyczącego badań poligraficznych prowadzonych w celu wyszukiwania rosyjskich dywersantów oraz agentów

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2023, Numer 28 (15), s. 163-176

DOI 10.4467/20801335PBW.23.007.17657

A. Kotowski, Monografia prawnicza „Legal aspects of the European intelligence services activities” pod red. dr. Piotra Burczaniuka

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2023, Numer 28 (15), s. 177-184

DOI 10.4467/20801335PBW.23.008.17658

 

PRZEGLĄD PRAC KONKURSOWYCH

K. Duchna, Kobiety w strukturach ISIS – realne zagrożenie czy niewinne ofiary?

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2023, Numer 28 (15), s. 187-206

DOI 10.4467/20801335PBW.23.009.17659

K. Jagusiak, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej jako źródło zagrożeń dla krajów bałtyckich i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2023, Numer 28 (15), s. 207-232

DOI 10.4467/20801335PBW.23.010.17660

 

 

 

"Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" Nr 28 (2023) - pełna wersja online

 

Opcje strony

do góry