Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako instytucja właściwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, od wielu lat podejmuje działania na rzecz popularyzacji szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, obejmujące zarówno edukację, jak i wymianę myśli naukowej. W ramach tych działań ABW wydaje czasopismo naukowe „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” oraz inne publikacje, które są poświęcone historii i dorobkowi polskich służb specjalnych. Ukazujące się pozycje wydawnicze powstają dzięki współpracy z wybitnymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa – przedstawicielami czołowych uczelni wyższych i służb mundurowych. Mamy nadzieję, że propagowana przez nas wiedza ułatwia rozpoznanie i zrozumienie problemów i zagrożeń współczesnego świata oraz wyzwań stojących przed podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Od lipca 2021 r. Wydawnictwo ABW znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Liczba punktów – 80 (POZIOM I).

Poniżej zostały udostępnione wersje elektroniczne numerów „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” oraz innych publikacji. Osoby zainteresowane współpracą z wydawnictwem ABW prosimy o kontakt.

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”

Inne publikacje
do góry