Biuro Badań Kryminalistycznych

https://www.abw.gov.pl/bbk/badania/badania-biologiczne/394,Badania-biologiczne.html
2021-05-06, 20:29

Badania biologiczne pozwalają na identyfikację śladów biologicznych pochodzenia ludzkiego, polegającą na oznaczaniu profilu DNA jądrowego (n DNA) ze wszystkich jądrzastych komórek lub na analizie sekwencji mitochondrialnego DNA (mt DNA) obecnego w mitochondriach komórkowych.

Analiza DNA jądrowego pozwala na indywidualne przyporządkowanie śladu biologicznego, co daje możliwość identyfikacji osoby z najwyższym stopniem prawdopodobieństwa.

Analiza mitochondrialnego DNA ma charakter badań grupowych z powodu matczynej linii dziedziczenia i pozwala jedynie zawęzić krąg osób podejrzanych.

W ramach badań biologicznych wykonuje się:

  • oznaczanie rodzaju ślady biologicznego np. krew, ślina, nasienie,
  • oznaczanie DNA ludzkiego z próbek pobranych z materiału dowodowego i porównawczego,
  • analizę porównawczą z wykorzystaniem biostatystyki.

Opcje strony