Informacje o dzienniku
Rocznik
2017
Pozycja
33
Data ogłoszenia
11.10.2017
Czas udostępnienia
11.10.2017
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
11.10.2017
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2017/33 Ogłoszony: 11.10.2017 Zarządzenie Nr 69 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych

Pliki do pobrania