ZADANIA

  • Zwalczanie terroryzmu

  • Kontrwywiad

  • Przeciwdziałanie proliferacji BMR

  • Zwalczanie przestępstw ekonomicznych

  • Zwalczanie korupcji

  • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

  • Ochrona informacji niejawnych

  • Analizy i informacje