ZADANIA

 • samochod

  Zwalczanie terroryzmu

  strzalka
 • ochrona_kontr

  Kontrwywiad

  strzalka
 • przeciwdziałanie proliferacji

  Przeciwdziałanie proliferacji BMR

  strzalka
 • ekon

  Zwalczanie przestępstw ekonomicznych

  strzalka
 • korupcja1

  Zwalczanie korupcji

  strzalka
 • pz

  Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

  strzalka
 • oin

  Ochrona informacji niejawnych

  strzalka
 • analizy

  Analizy i informacje

  strzalka
Poinformuj nas

Ogólnopolski konkurs dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich - edycja 2015/2016

 • VI edycja ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Edycja 2015/2016

Procedura uzgadniania planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym

 • W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), zwanej dalej „ustawą antyterrorystyczną”