Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia Czas udostępnienia
30 Decyzja Nr 172 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Lipiec 25.07.2016 25.07.2016
29 Decyzja Nr 148 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Lipiec 25.07.2016 25.07.2016
28 Zarządzenie Nr 65 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów testów bezpieczeństwa dokonywanych w ramach oceny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Lipiec 21.07.2016 21.07.2016
27 Decyzja Nr 134 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej Maj 19.05.2016 14.07.2016
26 Decyzja Nr 133 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej Maj 19.05.2016 14.07.2016
25 Decyzja Nr 128 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku do pracy przy monitorach ekranowych dla funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maj 11.05.2016 14.07.2016
24 Zarządzenie Nr 57 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie podjęcia czynności w związku z wprowadzeniem na obszarze miasta stołecznego Warszawy pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) Lipiec 06.07.2016 07.07.2016
23 Zarządzenie Nr 39 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych Maj 10.05.2016 12.05.2016
22 Zarządzenie Nr 25 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych Kwiecień 09.05.2016 10.05.2016
21 Zarządzenie Nr 24 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 06.05.2016 09.05.2016
20 Zarządzenie Nr 23 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych Kwiecień 05.05.2016 09.05.2016
19 Zarządzenie Nr 22 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury postępowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z niezidentyfikowaną przesyłką, zawierającą niezidentyfikowane substancje chemiczne Kwiecień 04.05.2016 09.05.2016
18 Zarządzenie Nr 20 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i osób w nich przebywających oraz wewnętrznej służby ochrony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 25.04.2016 26.04.2016
17 Zarządzenie Nr 19 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 25.04.2016 26.04.2016
16 Zarządzenie Nr 18 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doskonalenia technik interwencji i utrzymania sprawności fizycznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 25.04.2016 26.04.2016
15 Zarządzenie Nr 17 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczenia pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 22.04.2016 25.04.2016
14 Decyzja Nr 110 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie sposobu reagowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym Kwiecień 21.04.2016 25.04.2016
13 Decyzja Nr 101 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Kwiecień 13.04.2016 13.04.2016
12 Zarządzenie Nr 15 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wykonywania zajęcia zarobkowego poza służbą albo pracą w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 11.04.2016 12.04.2016
11 Zarządzenie Nr 14 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwiecień 11.04.2016 12.04.2016
10 Decyzja Nr 84 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Marzec 11.04.2016 12.04.2016
9 Zarządzenie Nr 12 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu prowadzenia ewidencji i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 11.04.2016 12.04.2016
8 Zarządzenie Nr 11 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 06.04.2016 06.04.2016
7 Decyzja Nr 69 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Marzec 06.04.2016 06.04.2016
6 Decyzja Nr 65 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie aplikacji Ewidencja Mienia i Logistyki w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 05.04.2016 05.04.2016
5 Decyzja Nr 62 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 04.04.2016 04.04.2016
4 Decyzja Nr 37 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji i postanowień w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater pozostających w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także świadczeń finansowych związanych z prawem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do lokalu mieszkalnego Luty 17.02.2016 18.02.2016
3 Zarządzenie nr 6 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki jakości biura badań kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 02.02.2016 02.02.2016
2 Decyzja nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Styczeń 26.01.2016 01.02.2016
1 Zarządzenie Nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 4 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 26.01.2016 26.01.2016