Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia Czas udostępnienia
16 Zarządzenie nr 32 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Ewidencji Ekspertów Opiniujących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz określenia warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do tej ewidencji Marzec 04.04.2018 10.04.2018
15 Zarządzenie nr 31 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 04.04.2018 10.04.2018
14 Decyzja nr 59 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie Marzec 27.03.2018 28.03.2018
13 Decyzja nr 54 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach osobowych Marzec 27.03.2018 28.03.2018
12 Zarządzenie nr 30 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych Marzec 27.03.2018 28.03.2018
11 Zarządzenie Nr 24 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Luty 09.03.2018 16.03.2018
10 Zarządzenie Nr 21 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu Kancelarii Tajnej Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 05.03.2018 06.03.2018
9 Zarządzenie Nr 18 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 21.02.2018 06.03.2018
8 Zarządzenie Nr 15 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 20.02.2018 21.02.2018
7 Decyzja Nr 26 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy Luty 20.02.2018 21.02.2018