Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia Czas udostępnienia
6 Decyzja Nr 12 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 12.02.2018 13.02.2018
5 Decyzja Nr 11 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Biura Finansów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach wypłaty świadczeń i należności pieniężnych Styczeń 12.02.2018 13.02.2018
4 Decyzja Nr 6 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie Styczeń 12.02.2018 13.02.2018
3 Zarządzenie Nr 6 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 29.01.2018 30.01.2018
2 Zarządzenie Nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 29.01.2018 30.01.2018
1 Decyzja Nr 3 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zastępców pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 29.01.2018 30.01.2018