Informacje o dzienniku
Rocznik
2017
Pozycja
19
Data ogłoszenia
04.08.2017
Czas udostępnienia
04.08.2017
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
04.08.2017
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2017/19 Ogłoszony: 04.08.2017 Zarządzenie Nr 32 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pliki do pobrania