Informacje o dzienniku
Rocznik
2017
Pozycja
2
Data ogłoszenia
04.04.2017
Czas udostępnienia
05.04.2017
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
04.04.2017
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2017/2 Ogłoszony: 04.04.2017 Zarządzenie Nr 5 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pliki do pobrania