Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Akt oskarżenia przeciwko mafii lekowej

16.02.2023

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem produktami medycznymi. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy udziale Policji oraz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

15 lutego br. Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 27 osobom, członkom trójmiejskiej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się nielegalnym handlem produktami medycznymi w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Akt oskarżenia jest wynikiem trwającego od 2018 r. śledztwa, prowadzonego przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku przy udziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

Oskarżonym postawiono łącznie 56 zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego obrotu środkami farmaceutycznymi, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, posługiwania się podrobionymi i poświadczającymi nieprawdę dokumentami w tym fakturami VAT, a także prania brudnych pieniędzy pochodzących z procederu.

Współpraca prokuratury i funkcjonariuszy wskazanych służb doprowadziła do wykrycia i rozbicia dwóch grup zajmujących się przestępczym procederem dystrybucji leków na terenie całego kraju. W okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2019 r. oskarżeni doprowadzili, poprzez kontrolowane przez siebie apteki, do wyprowadzenia produktów leczniczych o wartości co najmniej 15 mln zł. Lekarstwa te trafiły do kontrolowanej przez grupę hurtowni farmaceutycznej i miały zostać wywiezione z kraju. Na skutek działań podejrzanych na rynku farmaceutycznym Trójmiasta utrzymywał się długotrwały stan niedostępności leków przeznaczonych dla pacjentów poddanych terapiom onkologicznym, immunosupresyjnym, przeciwzakrzepowym i innym.

Proceder ten pozwolił jego uczestnikom na uzyskanie wielomilionowych korzyści majątkowych, lokowanych przez nich w nieruchomościach, papierach wartościowych czy luksusowych samochodach.

Dzięki działaniom podjętym w toku prowadzonego postępowania zabezpieczono leki o wartości ponad 4 mln. zł, w tym znaczną partię leków deficytowych stosowanych w terapii onkologicznej, kardiologicznej i poprzeszczepowej, które były przygotowywane do wywozu z Polski. Leki te miały być sprzedane za granicą za cenę kilkukrotnie wyższą od obowiązującej w Polsce. Część z tych leków, z uwagi na niedotrzymanie przez oskarżonych reżimów farmaceutycznych, decyzją sądu zutylizowano jako nienadające się do ponownego wprowadzenia do obrotu w momencie ich zabezpieczenia przez funkcjonariuszy.

W ślad za aktem oskarżenia do dyspozycji Sądu przekazano kwotę 2.606.586,04 zł tytułem dokonanych w sprawie zabezpieczeń majątkowych, a także kwotę 739.774,33 zł zatrzymaną na rachunkach bankowych. Łączna kwota zastosowanych w sprawie poręczeń majątkowych wyniosła ponad 1.800.000 zł.

Oskarżonym grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności, a także wielomilionowe grzywny. Wobec 10 oskarżonych w toku śledztwa były stosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo dotyczące drugiej z rozpracowywanych grup przestępczych pozostaje w toku.

Opcje strony

do góry