Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Warszawa, dnia 02.02.2023 r.

OŚWIADCZENIE

Mając na względzie treść artykułu Gazety Wyborczej z dnia 1 lutego 2023 r. „Śmierć oficera ABW. Obajtek w cieniu tragedii” autorstwa Pana Wojciecha Czuchnowskiego, z przykrością muszę stwierdzić, że po raz kolejny wykorzystuje się tragedię funkcjonariusza oraz jego rodziny, a także moją osobę, do przedstawienia nieprawdziwych informacji celem wprowadzenia w błąd opinii publicznej oraz uzyskania szerszego kręgu czytelników. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w wyżej wskazanym artykule nie przedstawiono także informacji o prawomocnym wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 4 kwietnia 2022 r., nakazującym Redaktorowi Naczelnemu Gazety Wyborczej opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji przedstawionych uprzednio na łamach tej gazety na temat mojej osoby, w kontekście tragicznej śmierci Michała M.

Niezależnie od wezwania Gazety Wyborczej do zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, apeluję jednocześnie o poszanowanie pamięci o zmarłym Michale M. i zachowanie podstawowych standardów życia społecznego.

Z przykrością także muszę stwierdzić, że po raz kolejny funkcjonariusze służb, wykonujący ciężką pracę dla bezpieczeństwa Polski, wielokrotnie z narażeniem życia i zdrowia, także poza granicami kraju, są przedstawiani w niekorzystnym świetle za pomocą nieprawdziwych informacji, a ich rodziny w sposób nieuprawniony są przez to stygmatyzowane.

W związku z tym wystąpiłem do Gazety Wyborczej o opublikowanie w terminie 7 dni stosownego sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w ww. artykule. W przypadku braku zadośćuczynienia temu wnioskowi, podejmę dalej idące kroki prawne w celu ochrony moich dóbr osobistych, włącznie z żądaniem zapłaty kwoty na rzecz Fundacji Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW „PRoFiP”.

    płk rez. Radosław Żebrowski

(wielokrotny uczestnik misji w Afganistanie, Iraku, Kosowie i Libanie)

Opcje strony

do góry