Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Monografia prawnicza wydawnictwa ABW

Nakładem wydawnictwa ABW ukazała się anglojęzyczna, wieloautorska monografia prawnicza pt. „Legal aspects of the European Intelligence Services’ activities” pod redakcją naukową dr. Piotra Burczaniuka, adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UKSW. 


Opracowanie i wydanie tej monografii jest kolejnym, po wydanej w ubiegłym roku monografii prawniczej pt. „Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, przedsięwzięciem naukowo–dydaktycznym zrealizowanym w ramach współpracy Wydziału Prawa i Administracji UKSW z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na mocy porozumienia z dnia 12 czerwca 2013 r. 


W wydanej monografii podjęto próbę kompleksowego omówienia prawnych aspektów działalności służb specjalnych w europejskim obszarze prawnym. Podstawowym jej założeniem, jak można przeczytać w przedmowie do publikacji, przygotowanej przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Krzysztofa Wacławka – jest „przybliżenie odbiorcy funkcjonujących obecnie modeli organizacji służb specjalnych w państwach europejskich należących do tzw. kultury zachodu.” [tł. wł.].


Jak wskazuje red. naukowy monografii dr Piotr Burczaniuk, bez wątpienia podstawowym jej atutem jest szerokie grono autorów. Udało mu się bowiem zaprosić do współpracy nad publikacją aż dwudziestu pięciu ekspertów prawnych, reprezentujących dziewiętnaście europejskich państw zachodniej i środkowej Europy. Skutkiem tego, materiał objęty monografią omawia w kolejnych dwudziestu rozdziałach, prawne uwarunkowania funkcjonowania służb specjalnych w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Włoszech, Łotwie, Litwie, Holandii, Polsce, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii i Szwecji. Monografię wieńczy rozdział poświęcony klauzuli bezpieczeństwa narodowego w prawie Unii Europejskiej.


Jak wskazał prof. UKSW dr hab. Artur Kotowski w opracowanej recenzji do przedmiotowej monografii, „recenzowaną książkę należy uznać za pozycję wartościową i unikalną na krajowym (i zapewne europejskim) obszarze wydawniczym. Literatura poświęcona służbom specjalnym z istoty rzeczy jest ograniczona, ale niewątpliwą wartością pracy jest jej przeglądowo-komparatystyczny charakter (w jednoznacznie pozytywnej konotacji tego wyrażenia). Jak już wskazywano, przygotowanie tego typu opracowania było innowacyjne i czyni publikację unikalną. Powinna ona zainteresować bardzo szerokie grono czytelników i jako taka jest zdecydowanie godna polecenia.”


Monografia została wydana nakładem wydawnictwa ABW w edycji papierowej oraz elektronicznej, dostępnej pod LINKIEM

Zapraszamy do lektury.
 

Opcje strony

do góry