Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Monografia prawnicza Wydawnictwa ABW

18.11.2021

Nakładem Wydawnictwa ABW ukazała się wieloautorska monografia prawnicza pt. „Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” pod redakcją naukową dr. Piotra Burczaniuka, adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UKSW.

Opracowanie i wydanie monografii jest wynikiem współpracy naukowo - dydaktycznej prowadzonej pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UKSW a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego na mocy porozumienia z dnia 12 czerwca 2013 r. Recenzentami wydawniczymi publikacji zostali dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW, Kierownik Instytutu Nauk Prawnych WPiA UKSW oraz dr hab. Marcin Wielec, Kierownik Katedry Postępowania Karnego WPiA UKSW. Publikacja omawia najważniejsze aspekty prawnego funkcjonowania służb specjalnych we współczesnej Polsce, koncentrując się w szczególny sposób na największej z nich Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jak zaznaczył w przedmowie do publikacji Szef ABW płk Krzysztof Wacławek, jej celem jest z jednej strony analiza przepisów prawnych kształtujących ustrojowe i pragmatyczne ramy funkcjonowania służb specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń płynących z mijającego okresu obowiązywania ustawy o ABW oraz AW. Z drugiej strony, monografia ta stanowi głos w dyskursie naukowym prowadzonym w obszarze nauk prawnych, w zakresie wykładni i praktycznych aspektów stosowania przepisów regulujących działalność tych służb, w tym w szczególności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponadto, szerokie omówienie w poszczególnych rozdziałach tego opracowania dwunastu zagadnień problemowych, które bez wątpienia uznać należy za fundamentalne z perspektywy zadań wykonywanych przez te formacje, stanowi cenne źródło wiedzy, która może być przydatna zarówno z perspektywy dydaktyki akademickiej na takich kierunkach jak prawo, stosunki międzynarodowe czy bezpieczeństwo wewnętrzne, ale również, a może przede wszystkim, być wykorzystywana w ramach procesu szkolenia prowadzonego przez organy ochrony prawnej.

Monografia została wydana przez Wydawnictwo ABW w edycji papierowej oraz elektronicznej, dostępnej pod LINKIEM

Zapraszamy do lektury.

 

Opcje strony

do góry