Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Kolejne zatrzymania osób wyłudzających podatek VAT

14 i 15 grudnia 2020 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem produktami paliwowymi pochodzącymi z nielegalnego źródła. W wyniku przestępstwa straty Skarbu Państwa wyniosły ponad 84 mln zł w podatku VAT i dochodowym. 

Zatrzymani pełnili funkcje prezesów zarządu spółek z o.o. Z ustaleń śledztwa wynika, iż jeden z nich, poprzez spółkę w której pełnił funkcje kierownicze, wprowadzał do obrotu produkty paliwowe pochodzące z nielegalnego źródła dokumentując to pustymi fakturami o wartości brutto 246 mln zł. Dopuścił się w ten sposób między innymi „zbrodni fakturowej” zagrożonej karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. Firmy, w których prezesami byli pozostali dwaj zatrzymani, pełniły role „słupów”, które wytwarzały fikcyjne faktury VAT oraz przyjmowały na swoje rachunki środki finansowe pochodzące z czynów zabronionych. Przedmiotowe środki były następnie transferowane do kantoru wymiany walut, skąd po przewalutowaniu, były wypłacane w gotówce i przekazywane organizatorom procederu.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. 16 grudnia 2020 r. sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec dwóch zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec trzeciego podejrzanego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Śledztwo prowadzone jest przez Wydział Zamiejscowy w Łodzi Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Łącznie z zatrzymanymi w ostatnich dniach, w sprawie wykonano czynności z 41 podejrzanymi z czego wobec 23 z nich skierowano już akt oskarżenia.

Opcje strony

do góry