Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Kolejne zarzuty w sprawie obrotu dziełami sztuki

3 grudnia prokuratura przedstawiła zarzut oszustwa mężczyźnie podejrzanemu w sprawie prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dotyczącej obrotu dziełami sztuki. Mężczyzna doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 300 mln zł.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie oszustwa dokonanego przez osoby uprawnione do reprezentowania jednej ze szwedzkich galerii sztuki. Za działalność galerii odpowiedzialne są dwie osoby poszukiwane listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz Czerwoną Notą Interpolu.

Działania osób biorących udział w przestępczym procederze polegały na wprowadzaniu w błąd osób zainteresowanych dziełami sztuki co do zamiaru realizacji zobowiązań wynikających z umów kupna – sprzedaży. Potencjalni klienci byli namawiani do inwestowania środków w obrazy i rzeźby. Pod pozorem obrotu i udziału w handlu dziełami sztuki, agenci przyjmowali od zainteresowanych środki pieniężne gwarantując  wysokie oprocentowanie. Klientom oferowano dzieła sztuki z gwarancją ich odkupu (za kwotę sprzedaży powiększoną o 18-30%). W rzeczywistości większość inwestycji nie miała zabezpieczenia w realnych artefaktach. Pokrzywdzeni wprowadzani byli w błąd co do działalności związanej z obrotem dziełami sztuki, która faktycznie nie była prowadzona, a środki na spłatę wymagalnych należności były finansowane wyłącznie ze środków pochodzących od nowych klientów.

Mężczyzna, któremu postawiono zarzut, do maja 2015 r. pełnił funkcję agenta-koordynatora, nadzorującego pracę osób werbujących potencjalnych klientów. 3 grudnia 2020 r. usłyszał zarzut oszustwa na szkodę osób, którym oferowano produkty finansowe w postaci inwestycji w dzieła sztuki różnych artystów. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 3 mln zł.

Śledztwo prowadzi Delegatura ABW w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Jest to piąty podejrzany w tym śledztwie.

Opcje strony

do góry