Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Areszt wobec zatrzymanych przez ABW członków grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami VAT-owskimi

29 października 2020 r. sąd zgodził się na tymczasowy areszt wobec dwóch zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami VAT-owskimi.

Do zatrzymań doszło 27 października 2020 r. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Poznaniu, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, zatrzymali 5 osób w związku ze śledztwem dotyczącym fakturowego obrotu towarami spożywczymi przez kilkadziesiąt powiązanych osobowo oraz kapitałowo podmiotów gospodarczych oraz wykorzystywania przez te podmioty nierzetelnych faktur VAT w rozliczeniach podatkowych ze Skarbem Państwa.

Osoby te usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, wystawienie nierzetelnych faktur VAT, posługiwanie się takimi fakturami w rozliczeniach podatkowych ze Skarbem Państwa, a także przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Za zarzucone podejrzanym przestępstwa grozi kara 15 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu wobec dwóch z podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostali zostali objęci dozorem policyjnym.

Działania grupy miały miejsce w latach 2012-2016. Naraziły Skarb Państwa na wielomilionowe straty z tytułu wyłudzenia podatku VAT, sięgające kwoty 30 milionów złotych. Podmioty zaangażowane w przestępczy proceder w celu odsunięcia podejrzeń organów ścigania od prowadzonej działalności przestępczej, wykonywały - w ograniczonym zakresie - nieuzasadnioną ekonomicznie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Aby zachować pozory legalnej działalności przedstawiciele tych podmiotów nabywali, w niewielkim zakresie, towary od firm faktycznie zajmujących się ich dystrybucją, by w przeważającej części prowadzić pozorny handel, w który zaangażowane były powiązane ze sobą firmy, w tym z kapitałem zagranicznym. Firmy obracały towarem głównie między sobą lub sprzedawały go na rzecz podmiotów polskich, ponownie wprowadzających towar do obiegu karuzelowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Opcje strony

do góry