Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała osoby wyłudzające podatek VAT w obrocie biopaliwami

13 października 2020 r. w Bydgoszczy funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych i oszustw w zakresie podatku VAT w obrocie biopaliwami oraz praniem brudnych pieniędzy pochodzących z tego procederu. Szacowane straty Skarbu Państwa wynoszą co najmniej 120 mln zł.

W toku śledztwa ujawniono przestępczy mechanizm, polegający na pozorowanych czynnościach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przez polskich przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część - rolę buforów. Wszystko po to, by ostatecznie była możliwość wykazania „legalnego” nabycia oleju rzepakowego przez ostatecznych odbiorców. Były nimi trzy zarejestrowane w Polsce spółki.

Obaj zatrzymani, działając w ramach kolejnej spółki, brali udział we wprowadzaniu oleju roślinnego na terytorium RP z pominięciem należności publiczno-prawnych (VAT). Spółka ta, w której byli wspólnikami, była ogniwem w łańcuchu dostawców oleju do innych podmiotów pośredniczących w dostawach, a w części także bezpośrednio do końcowego odbiorcy.

13 października 2020 r. w Bydgoszczy funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego ABW we Wrocławiu zatrzymali Marcina Z. i Michała P. oraz przeszukali miejsca ich zamieszkania. Obu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw w zakresie podatku VAT. Wobec jednego z zatrzymanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami. Drugi - na wniosek prokuratury - 15 października 2020 r. został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Prowadzone przez funkcjonariuszy Delegatury ABW w Poznaniu czynności w powyższej sprawie skutkowały również wydaniem przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych o łącznej wysokości 527 tys. złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty przedstawiono 52 osobom.

Opcje strony

do góry