Maszyny szyfrujące

  

      

TgS-1M „DUDEK”

Urządzenie „Dudek” (nazwa jest skrótowcem od: Dalekopisowe Urządzenie do Elektronicznego Kodowania) było przystawką do dalekopisu przeznaczoną do szyfrowania i rozszyfrowywania znaków telegraficznych według międzynarodowego alfabetu MTA2 złożonego z sygnału rozruchowego – „start”, pięcioelementowego sygnału alfabetowego oraz sygnału zatrzymującego – „stop”. Od strony liniowej urządzenie było przystosowane do pracy
z telegraficznym łączem przewodowym, radiowym lub radioliniowym w układzie jednotorowym – simpleksowo. Ponadto istniała możliwość włączenia wzywaka dalekopisowego między urządzenie a łącze (tor).

Przekazywanie informacji odbywało się na ogół w sposób arytmiczny, jednak w przypadku przekazywania informacji
z kojarzeniem istniała możliwość pracy synchronicznej
z dopuszczalną przerwą na łączu telegraficznym do 30 sekund. Podawanie informacji do przystawki mogło odbywać się manualnie z klawiatury dalekopisu lub automatycznie z czytnika wbudowanego w urządzeniu lub z zewnętrznego nadajnika automatycznego. Nadawanie z zewnętrznego nadajnika automatycznego (bądź nadajnika wbudowanego w dalekopis) było zabronione, gdyż groziło wysłaniem tekstu w postaci niezaszyfrowanej. Dozwolone było jedynie nadawanie ręczne
z klawiatury dalekopisu lub automatyczne z prawego czytnika tego urządzenia. Nadawanie synchroniczne było pewnego rodzaju odmianą nadawania automatycznego. Kojarzenie odbywało się
w wyniku realizacji różnicy symetrycznej na elementach znaku zasadniczego i znaku dodatkowego.
W procesie kojarzenia na każdy znak zasadniczy (Z) był używany jeden znak dodatkowy (D). Znaki dodatkowe były przekazywane do urządzenia automatycznie przez wbudowany w urządzenie czytnik taśmy telegraficznej perforowanej, podawanej ze specjalnej kasety lub ze specjalnej przystawki zwanej kasetą elektroniczną.

Urządzenie TgS-1M „Dudek” było przystosowane do pracy
w warunkach zarówno stacjonarnych, jak i polowych – po zainstalowaniu go w specjalnie wyposażonych, ogrzewanych półprzyczepach, przyczepach i nadwoziach samochodów.

 

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Teletra”, Polska

ok. 1960 r.

metal, mechanizm szyfrujący

szer. 535 mm, gł. 400 mm, wys. 255 mm

 

Opcje strony

do góry