Aktualnie znajdujesz się na:

ENFSI

Europejska Sieć laboratoriów Kryminalistycznych (European Network of Forensic Institutes) istnieje od 1995 roku. Zostało powołane przez 15 laboratoriów europejskich na mocy tzw. Memorandum Porozumienia.

Obecnie ENFSI funkcjonuje jako prężna organizacja miedzynarodowa zrzeszająca 57 członków reprezentujących 35 krajów. Ma stały Sekretariat w Hadze, własną Konstytucję, odrębny budżet oraz możliwość korzystania z funduszów dotacyjnych Unii Europejskiej. ENFSI posiada status monopolisty Unii Europejskiej  w dziedzinie kryminalistyki. Oznacza to, że jest jedynym podmiotem opiniotwórczym i doradczym, bezpośrednio konsultującym się z Komisją Europejską, który realizuje zlecenia w postaci opracowywania raportów oraz wydawania rekomendacji z zakresu szeroko pojętej kryminalistyki oraz zagrożeń międzynarodowych.

Nadrzędnym celem ENFSI jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju badań oraz efektywne popularyzowanie nauk sądowych na terenie Europy.Grupy robocze ENFSI stanowią platformę wymiany doświadczeń eksperckich w dziedzinie kryminalistyki, sygnalizowania problemów, harmonizacji badań, przygotowania propozycji tematów i decyzji pod obrady plenarne.

 

www.enfsi.eu

Opcje strony

do góry