Aktualnie znajdujesz się na:

Badania

Badania

Wyspecjalizowane zespoły ekspertów Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadających ponad 19-letnią praktykę w wydawaniu opinii kryminalistycznych na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania zgrupowane są w dziewięciu pracowniach:

  • Badania antroposkopijne
  • Badania biologiczne
  • Badania chemiczne
  • Badania daktyloskopijne
  • ​Badania dokumentów
  • Badania fonoskopijne i zapisów wizyjnych
  • Badania pisma
  • Badania z zakresu informatyki śledczej

Poziom wiedzy fachowej, reprezentowany przez ekspertów BBK ABW oraz wyposażenie aparaturowe pozwalają na partnerską współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Eksperci stosują i rozwijają nowoczesne metody ujawniania i badania śladów kryminalistycznych a uzyskane wyniki są publikowane.

Granty naukowe, przyznane w 2002 i 2008 r. przez Komitet Badań Naukowych są wyrazem uznania dla dotychczasowego dorobku naukowego ekspertów BBK ABW.

Istotnym elementem współpracy międzynarodowej BBK ABW jest członkostwo w Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych - ENFSI (z ang. European Network of Forensic Institutes).

Jednym z podstawowych zadań BBK ABW jest ciągłe doskonalenie posiadanych przez ekspertów umiejętności i wiedzy specjalistycznej, weryfikowanej na podstawie wykonywanych od roku 1994, uznanych na świecie testów biegłości zawodowej z poszczególnych dziedzin kryminalistyki.

Opcje strony

do góry